foto-verhuisdoosverhuizing
Geef bij verhuizing de nieuwe adresgegevens door aan de ledenadministratie. Bij een abonnement op het kerkblad Onderweg is het tevens van belang de nieuwe adresgegegevens door te geven aan de redactie van de Onderweg.

Indien de voorkeur bestaat om niet in het SILA-bestand opgenomen te worden, dient de wijziging door het gemeentelid zelf doorgegeven te worden. Het SILA-bestand was het landelijke administratiesysteem waar vroeger de gereformeerde kerken onder vielen, tegenwoordig is dit het SMRA.

lid blijven bij verhuizing naar elders
Bij het verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis in één van de omliggende plaatsen bestaat de mogelijkheid om lid te blijven van onze gemeente. Dit dient doorgegeven te worden aan de ledenadministratie. De pastorale zorg van de kant van de Brugkerk blijft dan bestaan. Ook voor hen, die als student naar elders verhuizen, is het mogelijk om, indien gewenst, lid te blijven van onze gemeente. Maar het is niet verkeerd om eerst eens te oriënteren op de (wijk)gemeente in de nieuwe woonplaats. Ook is er in de meeste universiteits- en HBO-plaatsen een bloeiend studentenpastoraat.

geboorte

Een geboorte in uw gezin? Van harte gefeliciteerd! Wanneer u dit blijde nieuws wilt melden, stuur dan het geboortekaartje naar de predikant. Het geboortebericht wordt geplaatst in kerkblad Onderweg. Het geboortekaartje wordt opgehangen op het prikbord bij de oppasdienst. Indien u uw kind wilt laten dopen neemt u dan contact op met de predikant. Normaal gesproken vindt er eenmaal per twee maanden een doopdienst plaats.

huwelijk
Gaat u trouwen en wilt u uw huwelijk laten inzegenen in de Brugkerk in een speciale huwelijksviering, neem dan contact op met de predikant. In overleg worden datum, tijdstip en orde van de dienst vastgesteld. Voor een huwelijksviering wordt een vergoeding gevraagd van EUR 160,00. Ook een gezamenlijke huwelijksviering behoort tot de mogelijkheden. Mocht de huwelijksviering plaatsvinden in de Rooms Katholieke kerk dan zijn de kosten EUR 80,00 (daarnaast is een vergoeding verschuldigd aan de Rooms Katholieke kerk). Vermelding van een huwelijksinzegening in het kerkblad Onderweg wordt gedaan indien de predikant hiervan bericht heeft ontvangen.

huwelijksjubileum
Wanneer u een huwelijksjubileum te vieren heeft en u stelt daarbij de aanwezigheid van de predikant en uw wijkouderling op prijs, stuur dan een bericht naar de predikant. Vermelding van een huwelijksjubileum in het kerkblad Onderweg wordt gedaan indien de predikant hiervan bericht heeft ontvangen.

verjaardag
Alle gemeenteleden ontvangen rond de verjaardag een felicitatiekaart namens de gemeente van de contactpersoon. Kaarten voor de kinderen worden gekocht bij de plaatselijke winkel van ‘Zozijn’. De andere kaarten zijn afkomstig van Unicef, die hierdoor financieel ondersteund wordt. Vanaf het dertiende levensjaar gaat de felicitatie vergezeld van een verzoek om een bijdrage voor het verjaardagsfonds. De opbrengst van dit fonds wordt verdeeld onder Unicef, WarChild en eigen gemeente.

ziekte
Wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis en bezoek van de predikant op prijs stelt, bericht de opname dan zo spoedig mogelijk aan de predikant. Ook het ontslag verneemt de predikant graag zo spoedig mogelijk. Vermelding van ziekte, ziekenhuisopname en -ontslag in het kerkblad Onderweg wordt gedaan indien de predikant hiervan bericht heeft ontvangen.

overlijden
Wanneer de nabestaanden van een overledene wensen, dat voorafgaand aan de begrafenis of crematie een dienst ter nagedachtenis wordt gehouden, dan dient contact te worden opgenomen met de predikant. Aan een rouwdienst zijn kosten verbonden. Voor een rouwdienst wordt een vergoeding gevraagd van € 160,00 voor leden. Vermelding van overlijden in het kerkblad Onderweg wordt gedaan indien de predikant hiervan bericht heeft ontvangen.

Winterwerk 2015-2016

Activiteiten 2015

Ochtendviering

begint: 27 augustus 2017 / 09:30

plaats: Brugkerk, Lemelerveld

info: ds. J.J.van Nijen