Omzien naar elkaar

conamoreTijdens de dodenherdenking op 4 mei zal Con Amore, samen met 30 gastzangers,  in de Brugkerk te Lemelerveld, het indrukwekkende oratorium “Die Sieben Letzten Worte” van Joseph Haydn ten gehore brengen.

Het concert begint om 19.30 uur. In het voorprogramma worden een viertal prachtige koorwerken en solo’s gezongen waaronder het Pie Jesu van A.L.Webber  en kan men luisteren naar een sfeervolle pianosolo door Tjako van Schie. Speciaal voor deze gelegenheid wordt het koor begeleid door een symfonie orkest.

Vanaf 19.50 uur kunnen de aanwezigen op een groot videoscherm meekijken naar de officiële dodenherdenking op de Dam in Amsterdam.

Na de kranslegging en de twee minuten stilte zal  wethouder Uitslag een korte toespraak houden.

Daarna  kunt u genieten van  “Die Sieben Letzten Worte” van J. Haydn door koor en solisten. In eerste instantie (1785) kreeg  Haydn een compositie-opdracht voor instrumentale ondersteuning bij het voorlezen van de zeven Kruiswoorden.  Maar toen hij een uitvoering van zijn muziek hoorde met toegevoegde partijen voor koor en solisten begon hij aan een eigen toonzetting van de teksten voor een vierstemmig koor met solopartijen. Met als resultaat  dit schitterende werk dat uitgevoerd werd op Goede Vrijdag en mooi aansluit bij wat wij op 4 mei met ons allen willen herdenken. Solisten op deze avond zijn: Yvonne Boerdam (sopraan), Mylene Kroon (alt), Aart Mateboer (tenor) en Philip Barkhudarov (bas)  Pianobegeleiding :Tjako van Schie. Het koor, de solisten en het symfonie orkest staan onder de bezielende leiding van dirigent Wim van Lenthe.

 Zoals gezegd wordt het concert gehouden in de Brugkerk te Lemelerveld aan het Kroonplein; aanvang 19.30 uur. Voor dit concert wordt geen entree gevraagd maar na afloop van het concert is er wel een deurcollecte.

minimaSociaal Steunpunt Kerken (SSK) wil dit jaar in ons dorp bij de minima een pakket bezorgen voor de paasdagen. Om deze pakketten gevuld te krijgen willen wij een beroep op u doen. Tijdens de veertigdagen tijd willen wij u vragen om houdbare (minimaal 4 weken nog houdbaar) producten aan te leveren. Van deze producten zal SSK dan de pakketten maken en voor de paasdagen bezorgen bij de minima. Door de samenwerking van de plaatselijke kerken en SSK kunt u de producten inleveren bij zowel de RK kerk, de GKv kerk en bij de Brugkerk. Dit kan op de zondagen 26 maart, 2 april en 9 april 2017, voor of na de dienst.

Dankzij de medewerking van de Coop kunnen wij gebruik maken van een aantal winkelwagens en zal er ook een winkelwagen voor de actie in de Coop staan waarin u de producten voor de minima kunt doen.  Doet u ook mee? Namens de minima alvast hartelijke dank,  Sociaal Steunpunt Kerken

40dgOok dit jaar kan er een veertigdagenkalender gekocht worden in de Brugkerk. De kosten zijn € 3,00 per stuk. De doos staat op de tafel bij de deur met de spaarpot. We gaan er vanuit dat iedereen betaald als je een kalender meeneemt. Mocht je geen geld bij je hebben, mag je ook een briefje met naam en 06 nummer in de bus stoppen en later betalen. We nemen hiermee een gok, doordat we niet controleren of iedereen betaald. Ook hebben we een groot aantal besteld wat spannend is. Vorig jaar moesten we steeds kalenders bij bestellen, wat veel verzendkosten heeft gekost.

Wilt u zien hoe de kalander er uit ziet kunt u via onderstaande link de eerste dagen bekijken.

http://www.vrijzinnig.nl/images/downloads/Veertigd.2017_web.pdf

Op=op

U kunt  de kalender ook zelf bestellen: http://www.vrijzinnig.nl/publicaties/40-dagenkalender/item/veertidagen-2017-onder-de-pannen.html

 

Kerkbalans iskerkbalans een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.
Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

Voor de actie kerkbalans nodigen we de contactpersonen uit op dinsdag  24 januari om  19.00 uur in de Brugkerk. Met de nodige uitleg en inspiratie kunt u na deze avond weer op pad met de enveloppen van kerkbalans . Wij zijn enorm dankbaar voor uw geweldige inzet, ieder jaar weer. Want ook daarin laten wij met elkaar zien hoe je kerk kunt zijn in deze tijd. Op 7 februari dienen de enveloppen weer ingeleverd te worden.

minimaHeeft u het al gezien? Sinds maandag 7 november staat bij de Coop een doos waarin u uw statiegeldbonnetjes kunt doen. Sociaal Steunpunt Kerken (SSK) zal ook dit jaar weer de kerstpakketten, met vooral eerste levensbehoeften, bezorgen bij de minima. U kunt mee helpen om er goed gevulde pakketten van te maken.  Hoe? Door uw statiegeldbonnetjes te doneren. Dit kan tot 15 december.
Rond de kerstperiode zal er ook in de plaatselijke kerken worden gecollecteerd voor de minimapakketten.  Als dorpsgenoot of ondernemer kunt u de actie ook steunen door een gift over te maken op NL23 RABO 0120 8486 43 o.v.v.  minimapakketten actie.  Als dorpsgenoten zijn we er toch voor elkaar?  Alvast bedankt voor Uw bijdrage, Namens de minima Sociaal Steunpunt Kerken

kerkdiensgemistSinds enige tijd beschikt de Brugkerk over een prachtige geluidsinstallatie, een breedbeeld beamer en …camera’s om de diensten in onze kerk vast te leggen en uit zenden via kerkdienstgemist.nl . Het is gebleken dat de bediening eenvoudig is en door iedere geïnteresseerde kan worden uitgevoerd.  Om het allemaal goed te doen dient er echter naast de mensen die het geluid en de beamer bedienen ook iemand de camera’s  te bedienen.
Daarom zijn we op zoek naar een aantal mensen die zich willen inzetten om bij toerbeurt de camera’s te bedienen. Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen dan kunt u zich wenden tot Cindy Kostense (cindyvdb5@hotmail.com)

 

Onder de vlag van de Raad van Kerken Lemele-Lemelerveld hebben we meegedaan aan de open tuinendag in Lemelerveld. Vanuit alle 4 deelnemende kerken zijn mensen druk in de weer geweest om prachtige bloemstukken te maken, aangevuld met enkele andere attributen. (Schilderij, beeld, etc.)

Over belangstelling hadden we niet te klagen en de reacties waren heel erg leuk.  Groeten, Nolly Holterman

voor de foto’s klik hier

 

samsDe kledinginzameling van Sam’s kledingactie voor mensen in nood, die op 9 april bij de katholieke kerk is gehouden heeft 1000 kilo kleding opgebracht voor Cordaid Mensen in Nood.

In het najaar komt er weer een actie. Die zal tijdig aangekondigd worden in het kerkblad.

Het lijkt misschien nog ver weg, maar de voorbereidingen voor de tentdienst tijdens de komende feestweek zijn alweer in volle gang. Dit jaar zal de viering worden gehouden op zondag 7 augustus 2016 om 10:30 uur. Evenals voorgaande jaren wordt er tijdens de dienst gecollecteerd, waarbij de opbrengst bestemd is voor een plaatselijk goed doel. Mede hierdoor hebben we de afgelopen jaren diverse mooie initiatieven financieel kunnen ondersteunen.

Ook voor dit jaar zijn we als voorbereidingscommissie weer op zoek naar een goed doel. We willen hier dan ook zoveel mogelijk ideeën over verzamelen. Heeft ú ideeën en of suggesties voor een doel? Laat het ons dan weten. Mail naar: annet@devideograaf.nl
De voorbereidingscommissie zal alle ideeën inventariseren en daaruit een keuze maken.

Zangers/zangeressen gezocht:

Om de dienst muzikaal te ondersteunen, zijn we ook dit jaar weer op zoek naar enthousiaste zangers/zangeressen die willen meezingen in het koor. Onder leiding van Gerda Teelen zullen tijdens de dienst diverse liederen ten gehore worden gebracht. De repetitieavonden zijn gepland op donderdag 14 juli, maandag 25 juli en maandag 1 augustus 2016 van 19:30 tot 21:00 uur in het parochiecentrum (Posthoornweg 6 ) in Lemelerveld. Opgeven voor het koor kan bij Angela Jansen, mail: hjansenlemelerveld@kpnmail.nl

40daysWe willen meer invulling geven aan de 40 dagen tijd in de Brugkerk.  De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed.   Thema van de  40 dagen tijd van Kerk in actie is “Ik ga. Zet een stap naar de ander”.

Binnen de Brugkerk in Lemelerveld hebben we een uitgebreide paascyclus en wat zou het mooi zijn om dit uit te breiden naar de 40 dagen voor Pasen. Om één periode per jaar tot bezinning te komen.  We komen uit de koude winter met korte dagen en we gaan naar het voorjaar met ontluikende natuur en meer licht.

We willen jullie uitnodigen deel  te nemen aan verschillende activiteiten, zoals meditatie, gebedsmomenten, Emmaüswandeling, vastenmaaltijden, creatieve momenten. Ook proberen we een houten kruis te maken en deze tijdens een” Passion” naar de Brugkerk te brengen. Ook gaat de stuurgroep een paaswake organiseren.

Winterwerk 2015-2016

Activiteiten 2015

Ochtendviering

begint: 22 oktober 2017 / 09:30

plaats: Brugkerk Lemelerveld

info: ds. B.W. Marsman