Diensten

Het thema van de oecumenische tentviering dit jaar is “Kijk uit je doppen!!” Wat zien we wel en wat zien we niet? Zien we elkaar? Of alleen onszelf en wat ons goed uitkomt?

De viering is op zondagochtend 13 augustus om 10:30 uur op het feestterrein in Lemelerveld en wordt georganiseerd door een groep mensen vanuit de H. Hartparochie en de Brugkerk uit Lemelerveld.

De voorgangers van deze viering zijn dominee Kees Benard en pastor Gerard Noordink. Het is een viering die laagdrempelig is en waar veel mensen op af komen. We weten ondertussen van de laatste jaren dat de voorgangers een sketch doen om het onderwerp van de viering op humoristische wijze uit te beelden. We zullen ons dit jaar ook weer laten verrassen, maar een tipje van de sluier is, dat het anders zal zijn dan voorgaande jaren.

Wat ook anders is, is dat er dit jaar geen gelegenheidskoor gaat zingen, maar dat Muziekvereniging Polyhymnia en het duo Elien Meijer en Raymon Arnold voor het muzikale deel van de viering zullen verzorgen.

Normaliter wordt de viering goed bezocht door zo’n 600 personen. Veelal gezinnen, maar ook campinggasten, iedereen is welkom. Ook de allerkleinsten kunnen mee, voor opvang is gezorgd.

Kinderen hebben voor de vakantie al een gezellige knutselmiddag gehad en kaarten gemaakt. Tijdens de viering wordt daar verder op ingegaan. En na de viering kunt u deze kaartjes kopen. De opbrengst is weer voor een plaatselijk goed doel. Na de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken.

U bent van harte welkom om deze viering te gaan meemaken.

Het was alles behalve stil in de Brugkerk om 18.30 uur op Stille Zaterdag. De kids van groep 6, van de Regenboog- en Heidepark school, hadden in de 3 voorgaande weken de Passion4kids ingestudeerd.

Nu was het zover. Vaders en moeders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes, buren en kennissen schoven de kerk binnen om dit bijzondere project te gaan zien.

Roos Cuppen vertolkte met verve de rol van Jezus. Sophie Kappert praatte als verteller het hele verhaal knap aan elkaar. En Sari van Zijl waste haar handen in onschuld in de rol van Pilatus. Andere rollen zoals de vrienden van Jezus, Maria, Petrus, Judas, Barabas en de soldaten en engelen werden vervuld door: Jade, Vere, Leja, Stella, Demi, Jadyn, Tamenech, Babet, Jeltje Anna, Brianne, Jesse, Lars, Jorn, Cas, Marijn en Kees.

Achter de schermen werkten Silke en Stijn hard mee. Met muzikale en vocale ondersteuning van Mieke Bruins en Lianne Frericks hebben de kinderen een zeer mooie Passion opgevoerd. Gery van Zijl had de tekst geschreven en Jolanda Ramerman had er een passende powerpoint presentatie bij gemaakt. Beeld en geluid werden verzorgt door de kosters Joop en Izaäk. Voor wie er niet bij was, is het te bekijken via kerkdienstgemist.nl.

Een staande ovatie van de volle kerk was dan ook dik verdiend. Het was een bijzonder Paas-spektakel waarbij alles op z’n plek viel.

De foto’s zijn door Hans Heerink gemaakt en te bekijken via Sukerbiet.nl.

De viering op Witte Donderdag is een maaltijd-viering en begint om 18.00 uur.
De viering op Goede Vrijdag begint om 19.30 uur,
Zaterdag is er om 18.30 uur  een paasviering voor de kinderen, een ‘Passion4Kids’
De Paasnachtviering begint om 22.00 uur
en op Paaszondag beginnen we om 9.30 uur.
Uiteraard is iedereen in alle diensten van harte welkom.

passion4kidsOp zaterdagavond 15 april wordt om 18.30 uur in de Brugkerk een eerste Passion4Kids dienst gehouden. Tijdens die bijeenkomst wordt door kinderen van groep 6 het paasverhaal uitgebeeld en verteld. De vertelling wordt afgewisseld met liedjes net als in de Passion zoals we die voor volwassenen kennen. Mieke Bruins begeleidt de kinderen hierbij op de piano.

In een korte tijd is tijdens het kinderleerhuis voor groep 6 met veel enthousiasme van leiding, ouders en kinderen dit stuk opgezet. De teksten werden ingestudeerd, de liedjes gerepeteerd en het decor werd in elkaar geknutseld tijdens de drie kinderleerhuismiddagen. En nu is het bijna zover.

Iedereen mag de dienst meemaken en we hopen dan ook op veel belangstelling! Het paasverhaal heeft natuurlijk indrukwekkende gedeelten, zo zal even het licht uitgaan, maar omdat het buiten nog licht is verwachten we dat het voor jongere kinderen niet te spannend wordt. Ook qua beelden hebben we daar rekening mee gehouden.

Een dienst dus voor iedereen: jong en oud!

kerstBinnenkort is het Advent. Elke Adventszondag zullen de verhalen vol zijn van verwachting. Met de kindernevendienst gaan we samen op weg naar kerst.

Zo krijgen we  steeds meer te zien van de verwachting, we maken steeds meer mee van het licht dat doorbreekt in het donker.

We hebben er zin in, graag tot snel!

 Abida, Chistel, Diane, Esther, Frances, Ingrid, Leonie, Linet, Monique, Thea en Trudie

kerkdiensgemistSinds enige tijd beschikt de Brugkerk over een prachtige geluidsinstallatie, een breedbeeld beamer en …camera’s om de diensten in onze kerk vast te leggen en uit zenden via kerkdienstgemist.nl . Het is gebleken dat de bediening eenvoudig is en door iedere geïnteresseerde kan worden uitgevoerd.  Om het allemaal goed te doen dient er echter naast de mensen die het geluid en de beamer bedienen ook iemand de camera’s  te bedienen.
Daarom zijn we op zoek naar een aantal mensen die zich willen inzetten om bij toerbeurt de camera’s te bedienen. Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen dan kunt u zich wenden tot Cindy Kostense (cindyvdb5@hotmail.com)

 

Onder stralende weersomstandigheden vond op zondag 18 september de openluchtviering van de vredesdienst plaats op camping “De Olde Lucashoeve”in Lemele. Veel mensen gaven gehoor aan de uitnodiging die naar de 4 kerkgemeenschappen van Lemele/Lemelerveld uitgegaan was. Zelf je stoeltje mee en in de nazomerzon luisteren naar de muzikale ondersteuning van fanfare Kunst Na Arbeid, samen zingen, luisteren en bidden voor de vrede die op onze aarde soms ver te zoeken is. De collecte was dan ook voor de kerken in het Midden-Oosten, met name in Syrië.

Zie foto’s.

Zondagmorgen de 24e bespeelde Ton Timmerman voor het laatst als officieel organist het orgel in de Brugkerk. Een periode van 42 jaar trouwe dienst werd hiermee afgesloten. Zeer verrast was hij toen ’s morgens, een heuse Jaguar ‘old timer’ hem van huis haalde voor z’n laatste optreden. In de kerk aangekomen werd hij onthaald door een gelegenheidsorkest van Polyhymnia-leden.

Bij de afscheidswoorden van Jan Rozendom, voorzitter van het college van Kerkrentmeesters, viel Ton een ovationeel applaus ten deel. Het verrassingsoptreden van het orkest, met Marion Mulder op sopraansaxofoon als soliste, was hartverwarmend en bracht de nodige emoties naar boven.

Al met al een mooi en welverdiend afscheid van een organist die als achtjarig jongetje enkele jaren les had van de heer Kremer, voor insiders zeker bekend. De eerste lessen werden als erg saai ervaren. Hij gaf aan dat hij liedjes als “Zwei kleine Italiëner,…”, veel leuker zou vinden. Z’n moeder kocht vervolgens bij een muziekhandel in Zwolle, een kleine bundel waarin ook dit nummer te vinden was. Van toen af begon hij het leuk te vinden. Mede door zijn muzikale ontwikkeling bij de fanfare werd hij een echte selfmade muzikant die van alle markten thuis was.

In 1974 werd hij organist in de Nederlands Hervormde kerk aan de Kerkstraat en toen Kremer er mee stopte vervulde hij ook een tijd lang die functie in de Gereformeerde Kerk aan de Mr. Gorisstraat. Naast reguliere vieringen, nam hij ook veel rouw- en trouwdiensten voor zijn rekening. Volgende maand wordt Ton 70, ’t is mooi geweest!

Bekijk ook de foto’s van deze speciale dienst.

We vieren deze dienst anders dan anders, namelijk aan tafels in de voorhal. Er wordt uitleg gegeven over de  Seder- of Paschamaaltijd.  Met een eerste gang van Bouillon met groente en groene kruiden, een tweede gang met  Eiersalade, Bietensalade en Witlofsalade met Matses en Tortilla’s.Vervolgens delen van brood en wijn.  Dan komt in de derde gang de  Charoset. Tussendoor zingen we liederen en lezen uit Exodus 12:17-27a en Lucas 22:14-20. De dienst begint zoals aangegeven om 19.00 uur.

Voor meer informatie verwijzen we u naar http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/de-viering-van-de-joodse-sedermaaltijd/

In 2013 werd door de Raad van Kerken Lemele-Lemelerveld een U2 dienst ten gehore gebracht. Mede door dit succes zal er opnieuw een gelegenheidskoor samengesteld worden, voor een nieuw project: “100%NL dienst”. Deze uitvoering is gepland op 12 en 13 november 2016. Het koor zingt liederen van Nederlandse artiesten, o.a.  Anouk, Ilse de Lange ,BLØF en Boudewijn de Groot.

 Het is de bedoeling dat er al in juni begonnen wordt met de repetities. De repetitieavonden zullen gehouden worden op de dinsdagavond, vanaf 20.00 uur  in het parochiecentrum van de  H.Hart kerk te Lemelerveld. Totaal zullen er 12 repetitieavonden zijn. Dus vind je het leuk om een keer in een koor mee te zingen, geef je dan op bij de dirigente Mieke Bruins voor 1 mei via de mail: motormuismieke@hetnet.nl Voor de onkosten wordt een kleine vergoeding gevraagd.

 

Winterwerk 2015-2016

Activiteiten 2015

Ochtendviering

begint: 22 oktober 2017 / 09:30

plaats: Brugkerk Lemelerveld

info: ds. B.W. Marsman