Kinderleerhuis

Sinds 2001 draait in onze gemeente het kinderleerhuis. Eerder werd nog huiscatechese gegeven, maar slechts enkele jongeren namen daaraan deel. We besloten het roer om te gooien en zelf een programma te ontwikkelen. Het kinderleerhuis werd daarmee een feit. Kinderen uit alle groepen van de basisschool krijgen een uitnodiging en veel vrijwilligers zetten zich in om de bijeenkomsten of projecten te verzorgen.

Wat doen we zoal?

We spreken over doop en avondmaal: kleuters mogen ook zelf ‘een pop’ dopen, in een echte doopjurk, terwijl één van hen de mini-dominee is. We bekijken de kerk: het kerkgebouw en praten over de kerkdienst, wat wordt in een dienst eigenlijk allemaal gedaan? Er worden bloemen gemaakt, gebedsintenties geschreven, en de plaatselijke Rooms Katholieke Kerk wordt bezocht.

De Bijbel wordt in het kort behandeld: een bibliotheek van boeken, het Hebreeuwse handschrift wordt getoond en uitgelegd. En o, dat schrijven van oude teksten, wat was het een monnikenwerk. We oefenen in kalligraferen, vanzelfsprekend komen de feesten aan de orde: Kerst, Pasen, Pinksteren, gedachteniszondag, oudjaar van de kerk, het nieuwe jaar dat met advent begint.

Het is een veelheid aan thema’s. Wie vanaf groep 1 tot en met groep 8 dit alles volgt, krijgt al een heel behoorlijke basis mee voor het verdere leven.