De Kerkenraad

predikant                                                             
Vacant

voorzitter
de heer D. van Leusen

ouderling scriba
mevrouw Gerda van Beesten

notuliste
mevrouw C van der Kolk

wijkouderlingen
mevrouw J. Meijer (sectie – 1)
mevrouw D. Koggel (sectie – 2)
mevrouw I. den Hartog  (sectie – 3)

De inhoud van de wijken wordt zichtbaar  indien u op de link klikt, daarna kunt u naar de desbetreffende sectie scrollen.

kerkrentmeesters
de heer J. Rozendom (voorzitter)
de heer W. H. Cornelisse (scriba)
de heer L. Hoogenboom (financiën)

seniorenouderlingen
mevrouw G. Schutmaat
mevrouw A. Kerkdijk
de heer J. van de Kolk

jeugdouderlingen
mevrouw J.A. Schuurman
de heer A. Grootemarsink

diakenen
mevrouw E. van der Stouwe (voorzitter)
mevrouw J.Jager (secretaris)
mevrouw H. Schepers