De Kerkenraad

predikant                                                             
Dhr.  Georg Naber

voorzitter
Dhr.  D. van Leusen

ouderling scriba
Mevr. Gerda van Beesten

notuliste
Mevr. C van der Kolk

wijkouderlingen
Mevr. J. Meijer (sectie – 1)
Mevr. D. Koggel (sectie – 2)
Mevr. I. den Hartog  (sectie – 3)

De inhoud van de wijken wordt zichtbaar  indien u op de link van één van de secties klikt, daarna kunt u naar de desbetreffende sectie scrollen.

kerkrentmeesters
Dhr. B. de Vos (voorzitter)
Mevr. D. Mark (scriba)
Dhr.  L. Hoogenboom (financiën)
Mevr. A. Snel (beheer)
Mevr. H. Huisjes (adviserend lid, geen ouderling)

seniorenouderlingen
Mevr.  G. Schutmaat
Mevr.  A. Kerkdijk
Dhr.    K. Beck

jeugdouderlingen
Mevr.  J.A. Schuurman
Mevr. I. Slangewal

diakenen
Mevr. F. Rameker   (voorzitter)
Mevr. J. Jager (secretaris)
Mevr.  H. Schepers (penningmeester)
Mevr. B. Brama