De Kerkenraad

predikant
de heer Ds. C.T. Benard

voorzitter
de heer D. van Leusen

ouderling scriba
mevrouw Gerda van Beesten

notuliste
mevrouw C van der Kolk

wijkouderlingen
mevrouw L. Boonstra (sectie – 1)
mevrouw D. Koggel (sectie – 2)
mevrouw H. Warmelink – Hoogenboom  (sectie – 3)

De inhoud van de wijken wordt zichtbaar  indien u op de link klikt, daarna kunt u naar de desbetreffende sectie scrollen.


kerkrentmeesters

de heer J. Rozendom (voorzitter)
de heer W. H. Cornelisse (scriba) 
mevrouw M. Roessink
de heer R. Plender (Medewerker financiën)
de heer R. de Jager (Medewerker financiën)

seniorenouderlingen
mevrouw J. Westerkamp
mevrouw J. Horsman
de heer J. van de Kolk

jeugdouderlingen
mevrouw A. Bossink
de heer A. Grootemarsink

diakenen
mevrouw E. van der Stouwe (voorzitter)
mevrouw J.Jager (secretaris)
de heer H. van Brug (penningmeester)
mevrouw H. Schepers