Overdenkingen

In de vacante periode plaatsen wij geen overdenkingen. Zodra er een nieuwe predikant is zullen we dat met haar/hem overleggen.