Kerk op Schoot

Kerk op Schoot zijn vieringen waar kinderen en hun ouders van alles beleven met hun zintuigen. We vertellen een verhaal uit de Bijbel, afgewisseld met veel liedjes op bekende peutermelodieën en belevingsgerichte activiteiten. Op deze manier maken jonge kinderen en hun ouders op een speelse en laagdrempelige manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten.

Kerk op Schoot is 4 keer per jaar in de Brugkerk van 11.30 uur tot 12.15 uur. Iedereen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar is welkom!

Ilse, Jeltje-Anna, Kees en Brianne