Bericht van overlijden

Afgelopen zaterdag 29 mei overleed WILLEM VAN OLST, op de leeftijd van 90 jaar.  Dhr. van Olst woonde op het adres Haven 3 te Lemelerveld (8151 CA).

De afscheidsplechtigheid vindt deze week in besloten kring plaats. Op woensdagavond 1 juni is er van 19.30 tot 20.00 uur gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen, op het thuisadres Haven 3. Op maandagochtend 30 mei hebben wij voor Willem van Olst de klokken geluid. We wensen allen die hem zullen missen veel sterkte toe en gedenken hen in onze gebeden.