Opbrengst collecte Jeugdwerk 2021

In november gingen veel enthousiaste jeugdwerkers, vrijwilligers en kinderen rond voor een financiële bijdrage voor het jeugdwerk. Dit jaar werd ook middels een brief weer om uw bijdrage gevraagd.

De opbrengst komt helemaal ten goede aan het jeugdwerk van onze kerk! Wij gebruiken uw bijdrage o.a. voor het organiseren van de volgende activiteiten : de overstapdienst voor de kinderen uit groep 8, de bijeenkomsten van de Rakkers en de nacht zonder dak. Maar ook de WeekPreekRanja, WeekPreekCake en WeekPreekBrunch jeugdkerk worden grotendeels gefinancierd door uw bijdrage.

De opbrengt van de collecte is € 2.226,50. Een super mooi bedrag, waarvoor onze hartelijke dank!!

Met vriendelijke groeten

Jeugdwerk Brugkerk