Kerstpakketten voor de minima van Lemelerveld

Ook dit jaar wil het Sociaal Steunpunt Kerken, kerstpakketten rondbrengen naar de minima van Lemelerveld. Ook brengt het Sociaal Steunpunt bloemetjes rond als ‘Steuntje in de rug’ voor Lemelervelders die dit jaar veel tegenspoed te verwerken kregen.

Omdat de collectes in de kerken minder opbrengen door de kleine aantallen die naar de kerk kunnen, willen wij U langs deze weg vragen om ook een bijdrage te leveren. U een bijdrage overmaken op bankrekening NL 23 RABO 012 084 8643 t.n.v.  ‘Sociaal Steunpunt kerken’ onder vermelding van ‘bijdrage kerstpakketten’.

Ook aan de ondernemers van Lemelerveld zal weer gevraagd worden om een bijdrage te leveren voor de actie. Van alle binnengekomen bijdragen worden dan producten of waardebonnen gekocht.

Laten we vooral in deze moeilijke tijden een beetje voor elkaar zorgen.