Actie Kerkbalans

De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: Geef vandaag voor de kerk van morgen.  In de periode vanaf 11 tot 15 januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder. De inkomsten uit de Actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.
Kijk voor meer informatie via “Snel naar…” bij kerkbalans voor nog meer info.  (Deze info wordt regelmatig aangevuld)