GIVT

We willen de app GIVT weer eens onder uw aandacht brengen. Daarvoor verwijzen we naar de uitleg via de website (via Snel naar  – Givt) dan kunt u rustig op uw eigen tijd de uitleg lezen. Lukt het niet, neem dan contact op met één van de kerkrentmeesters.