De Brugkerk bespreekt Harari!

Aankomende donderdagavond 30 september starten wij als Brugkerk met een leesclub. We schenken aandacht aan de bestseller “SAPIENS. EEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID” van de Israëlische historicus en futuroloog YUVAL NOAH HARARI.
Het jaarthema van ons kerkelijke seizoen is dit jaar “Mijn toekomst–Jouw toekomst!” Harari houdt
zich op een boeiende manier bezig met de geschiedenis van onze mensheid en met de toekomst van onze mensheid in de komende honderd jaar. In het boek Sapiens beschrijft hij de wereld zoals deze zich vanaf de vroegste evolutie van de mens heeft ontwikkeld. Met die kennis van het verleden schetst hij vervolgens ook de toekomst van onze mensheid zoals deze er mogelijk zal uitzien in 2050 of 2100. – Het zijn geen theologische boeken over het geloof die hij heeft geschreven. Het zijn meer cultuuranalyses. Maar wat hij schrijft (op boeiende wijze schrijft, zijn boeken zijn bestsellers geworden!) is ook zeer inspirerend voor een ieder die bezig is met geloof en spiritualiteit.
In een aantal bijeenkomsten, in nader overleg vast te stellen, lezen en bespreken we met elkaar eerst zijn boek Sapiens. Een kleine geschiedenis van de mensheid uit 2011 (2018), en daarna – als daar ook animo voor is – zijn tweede boek Homo Deus. Een kleine geschiedenis van de toekomst, uit 2015 (2017). De eerste keer komen wij a.s. donderdag 30 september bij elkaar, om 20.00 uur in de Brugkerk. We gaan gelijk aan de slag en bespreken met elkaar uit het boek Sapiens de pagina’s 11 t/m 86. Welkom! Meer informatie via het mobiele nummer 0610768723 of gnaber.vdm@gmail.com. Welkom!