Primeur! Ontmoetingsochtend naar donderdag

Ontmoetingsochtend op de donderdagochtend. In de afgelopen zomerweken zijn we begonnen met het houden van Ontmoetingsochtenden op de maandagochtend. Met de maandagochtend zijn wij gestopt omdat het tijdstip voor velen niet goed uitkwam, maar we hebben besloten om wel door te gaan!
De eerstvolgende Ontmoetingsochtend is op donderdagochtend 23 september a.s., van 10.00 uur tot 11.30 uur in de hal van de Brugkerk. Iedereen is welkom, jong en oud. Als zich de gelegenheid voordoet, praten wij een kwartiertje ook inhoudelijk met elkaar over een of ander onderwerp. Wie niet in de gelegenheid is zelf naar het gebouw van de Brugkerk te komen, geve dat even aan bij ds. Georg Naber, Tel: 371281, gnaber.vdm@gmail.com dan is er een mogelijkheid thuis te worden opgehaald. Welkom!