Feest van de Opstanding

Zondag 4 april (1e Paasdag) We vieren met elkaar de opstanding van Christus uit de dood. Heel de dienst zal in het teken staan van lofzangen en hallelujaklanken, doorspekt met liederen over het nieuwe leven in de natuur en in de liefde. Misschien dat we – dat moeten we nog even afwachten – in deze uitzending van de kerkviering nog meer musici dan de organist te gast kunnen laten zijn. Onze organiste is in ieder geval weer, overigens voor het eerst dít jaar, Margreet Hartman. We verheugen ons zeer op haar spel. Het zondagskind dat de kinderkaars in het licht zet, is Mart Laarman. De collecte is bestemd voor de diaconie.

Inhoudelijk staan wij stil bij de opstanding van Jezus uit de dood, door met elkaar de versie te lezen die in het Johannesevangelie staat (Joh.20: l-18) en die te vergelijken met de versies in het evangelie van Mattheus, Marcus en Lucas. Mogen wij u vragen enkele gele narcissen te kopen en die bij het beeldscherm te plaatsen, of elkaar op te spelden? Ons lijkt het leuk, ons op deze wijze het ontluiken van het nieuwe leven in de natuur binnen te brengen en het tegemoet te gaan.