De Stille Week voor Pasen

De Stille Week voor Pasen behoort tot een van de meest spirituele momenten van het kerkelijk jaar. We trekken met Christus mee, verinnerlijken ons de weg die hij tweeduizendjaar geleden ging van kruis naar opstanding. Samen met hem trekken wij eerst liturgisch de diepte in, tot en met Goede Vrijdag, om vervolgens vanaf de 2e helft van de avondviering van Stille Zaterdag ook deelgenoot te worden van zijn opstanding! Trekt u met ons mee?

Op maandag en dinsdag zenden wij om 19.00 uur vanuit de Brugkerk een tweetal Meditatieve Kwartiertjes uit, te volgen via kerkdienstgemist.nl, afgestemd op Lemelerveld en de Brugkerk.

Op woensdagavond zendt de Ichthuskerk te Lemele om 19.00 uur haar laatste Vesper (avondgebeds)viering uit, te volgen via kerkdienstgemist.nl, afgestemd op de Protestantse Gemeente te Lemele.

Op Witte Donderdag vieren wij, in een avondgebedsdienst die om 19.00 uur begint, met elkaar de Maaltijd des Heren. Mogen wij u vragen bij u thuis brood en wijn/druivensap gereed te houden? Het gezamenlijke gelijktijdige breken van het brood en drinken uit de beker in onze afzonderlijke huizen willen we tot een groot symbolisch gebaar van verbondenheid maken, van verbondenheid met elkaar en met God.

Op Goede Vrijdag lezen wij in alle eenvoud, onderbroken door stemmige muziek, in de avonddienst het lijdensevangelie van Jezus zoals het beschreven wordt in het evangelie naar Mattheus. Naast onze organist Wim Pardoen is ook Radboud Scheifes als fluitist bij ons te gast. De aanvang van de dienst is om 19.00 uur.

Op Stille Zaterdag trekken wij in de kerkdienstuitzending langzaamaan vanuit het donker van dood en lijden toe naar het licht. Eerst is het nog donker in de kerk. We lezen enkele gedeelten uit de Schrift die vele mensen door de eeuwen heen veel houvast hebben geboden. Daarna horen wij van de opstanding van Christus uit de dood en laten wij de kerkruimte baden in het licht van de nieuwe Paaskaars en vullen we de stilte met lofklanken! Een bijzondere ervaring, ook vanaf afstand, via de laptop of tablet. We zijn tevens blij en dankbaar dat wij in deze dienst Brigitte Brama te mogen bevestigen in het ambt van diaken. OPGELET: de dienst begint vanwege de avondklok, anders dan in de voorgaande jaren, al om 20.00 uur!

Zondag 4 april (1e Paasdag) We vieren met elkaar de opstanding van Christus uit de dood. Heel de dienst zal in het teken staan van lofzangen en hallelujaklanken, doorspekt met liederen over het nieuwe leven in de natuur en in de liefde. Misschien dat we – dat moeten we nog even afwachten – in deze uitzending van de kerkviering nog meer musici dan de organist te gast kunnen laten zljn. Onze organiste is in ieder geval weer, overigens voor het eerst dít jaar, Margreet Hartman. We verheugen ons zeer op haar spel. Het zondagskind dat de kinderkaars in het licht zet, is Mart Laarman. De collecte is bestemd voor de diaconie.
Inhoudelijk staan wij stil bij de opstanding van Jezus uit de dood, door met elkaar de versie te lezen die in het Johannesevangelie staat (Joh.20: l-18) en die te vergelijken met de versies in het evangelie van Mattheus, Marcus en Lucas. Mogen wij u vragen enkele gele narcissen te kopen en die bij het beeldscherm te plaatsen, of elkaar op te spelden? Ons lijkt het leuk, ons op deze wijze het ontluiken van het nieuwe leven in de natuur binnen te brengen en het tegemoet te gaan.