BEDANKT voor uw bijdrage!

Opbrengst collecte Jeugdwerk 2020.  Eind november gingen veel enthousiaste jeugdwerkers, vrijwilligers en kinderen rond voor een financiële bijdrage voor het jeugdwerk. Dit jaar anders dan andere jaren door middel van een brief. Wij hopen u volgend jaar weer persoonlijk te kunnen bezoeken!  De opbrengst van deze collecte komt helemaal ten goede aan het Jeugdwerk van onze kerk. Niet alleen de attenties die tijdens het kinderkerstfeest worden uitgedeeld, maar ook het spel- en knutselmateriaal, de verschillende projecten zoals adventsproject, de overstapdienst maar ook vele andere activiteiten door de groepen;  oppasdienst, kindernevendienst, WeekPreekCake, WeekPreekBrunch jeugdkerk, Rakkers en Doepra kunnen van uw bijdrage georganiseerd worden. De opbrengst van de collecte is € 1996,50. Een super mooi bedrag,  waarvoor onze hartelijke dank!! Namens het Jeugdwerk, Christel Kappert (penningmeester)