Collecte Jeugdwerk Brugkerk

Beste gemeenteleden,

Deze keer anders dan anders. Er is besloten in deze periode een brief te bezorgen, in de week van 23 november,  in plaats van een bezoek aan huis.  In deze brief vindt u alle informatie.

Normaal treffen wij elkaar in deze periode tijdens onze jaarlijkse collecte voor het jeugdwerk van onze kerk. Nu in deze gekke tijd willen ook wij het aantal contacten zoveel mogelijk beperken. Daarom hebben wij besloten dit jaar niet bij u aan de deur te komen, maar middels deze brief te vragen om uw bijdrage.

Wat doen wij met uw bijdrage?

De opbrengst komt helemaal ten goede aan het jeugdwerk! Wij gebruiken uw bijdrage o.a. voor het organiseren van de volgende activiteiten : de overstapdienst van de kinderen uit groep 8, de Paaswandelwake en de nacht zonder dak. Maar ook WeekPreekCake, WeekPreekBrunch jeugdkerk, het Kinderleerhuis (groep 1 t/m 6), de Rakkers (groep 7&8) en de Doepra groep worden grotendeels gefinancierd door uw bijdrage.

Daarnaast financieren wij ook de presentjes die tijdens het kinderkerstfeest en de overstapdienst worden uitgedeeld. Al het spel- en knutselmateriaal en de verschillende projecten zoals bijvoorbeeld het adventsproject.