Zondag 22 november

We vieren de laatste zondag van het kerkelijk jaar met elkaar. Een zondag waarop we al degenen herdenken die ons vanuit de kring van onze kerkelijke gemeente in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Wij herdenken hen, door de beperking van maximaal 30 mensen die we in een dienst mogen hebben, in een tweetal diensten.  Om 10.00 uur en om 14.00 uur in de Brugkerk. Wij willen de gemeenteleden vragen om de diensten online te volgen zodat we de aantallen die we mogen hebben in de kerk kunnen gebruiken om van elke familie een beperkt aantal mensen uit te nodigen om bij de dienst aanwezig te zijn.