Vredesdienst maakt koppeling!

Onder een stralende zon verzamelden zich ruim 150 mensen voor de oecumenische viering van de Raad van Kerken, Lemele en Lemelerveld op het prachtige terrein van natuurcamping De Olde Lucashoeve in Lemele. De drie voorgangers ( M. Klein Overmeen, G. Naber en L. Eigenhuis) namen allen een deel van de liturgie op zich. De lezing werd in een komische sketch opgevoerd: fa. De Heer trad op als koppelbaas en reed met het busje steeds naar het arbeidsbureau om losse werkers op te pikken voor een mega-order waar spoed achter zat. De eerste arbeiders verwachtten natuurlijk dat ze meer zouden krijgen dan de laatsten, die maar een paar uur gewerkt hadden en toch € 50 opstreken. Het bleek dat de Heer er andere economische principes op na houdt om tot een optimaal rendement te komen! Op deze lichtvoetige wijze werd moeiteloos de koppeling gemaakt tussen het oude evangelieverhaal en de tegenwoordige tijd.