Nog steeds: Meezingers gezocht

In de diensten mag nog niet door de kerkgangers zelf worden gezongen. Wat wel mag is: een viertal mensen op het podium zetten, die, op veilige afstand van elkaar, de liederen wel gaan zingen, en wel op de manier zoals ze ze ook normaal op de zondagochtend zouden gaan zingen. Mogen wij ook jou vragen hieraan mee te werken?!  Inmiddels is dit al enige keren gelukt.

Je hoeft er niet speciaal goed voor te kunnen zingen! Het is ook niet de bedoeling dat er uitgebreid veelstemmig wordt gezongen. Maar gewoon gewoon! Voor de dienst gaan we wel eventjes met elkaar oefenen met de organist. Je aanmelden kan bij Gerda van Beesten, via haar emailadres scriba@brugkerk-lemelerveld.nl, of door te bellen naar het nummer 0572-372251.