WE ZIJN OP ZOEK NAAR NIEUWE AMBTSDRAGERS!!

Per 1 januari 2021 treden, na zich jarenlang trouw en enthousiast in onze kerkelijke gemeente te hebben ingezet, vijf ambtsdragers af! We zijn op zoek naar een diaken, een kerkrentmeester, een jeugdouderling, een seniorenouderling en een wijkouderling. Wij willen u vragen om namen aan te dragen van gemeenteleden die hiervoor geschikt kunnen zijn. Maar vooral ook willen u vragen om er zelf eens over na te denken of het iets voor u is! Als elk gemeentelid zijn verantwoording neemt voor een periode van vier jaar, dan zijn er ruim voldoende ambtsdragers. Het levert ook iets op:

• betrokkenheid, samenwerking, verdieping en een inkijkje in het kerk-zijn vanuit de organisatie.
• vooral de onderlinge band die je met elkaar opbouwt is verrijkend.
• De kerkenraad is een fijne groep mensen waarbij de informele momenten zeker niet ontbreken en bijdragen aan een goede sfeer en het elkaar beter leren kennen.
• Als ambtsdrager wordt je ook verrijkt door de kennis die je opdoet.
• En je bent nauw betrokken bij toekomstige ontwikkeling van onze gemeenschap in het kerk zijn.

Dus mogen wij u vragen er over na te denken om ambtsdrager te worden? Lijkt het je wat? Neem dan contact op met de scriba of één van de andere kerkenraadsleden. Ze leggen graag het een en ander aan u uit. – Of wordt je straks door anderen gevraagd om ambtsdrager te worden? Zeg dan niet direct nee, maar stel vragen en kijk of het toch iets kan zijn voor jou.