Op de zondagochtend

“Elke zondagochtend om 9.30 uur wordt vanuit de Brugkerk live een kerkdienstuitzending uitgezonden. Je kunt de uitzending bekijken via kerkdienstgemist.nl. Het is en blijft behelpen, zo’n dienst nog zonder echte kerkgangers erbij, die alleen online wordt uitgezonden. Toch voel je de verbondenheid met elkaar tijdens de uitzendingen, ook vanuit afstand.”

In elke dienst is er een moment voor de kinderen. Een kind steekt thuis de kinderkaars aan en dat wordt opgenomen zodat we dat later in de dienst allemaal kunnen zien. En er wordt ook een kinderverhaal verteld. Het kinderverhaal dat anders in de nevenruimten alleen de kinderen te horen krijgen, wordt nu. via de uitzending, ook aan de volwassenen voorgelezen. Mocht je bijpassende verwerkingsmaterialen voor je kinderen thuis handig vinden? Kijk dan eens op de website van kindopzondag.nl die in deze coronatijd gratis toegankelijk is voor iedereen Je vindt er niet alleen het kinderverhaal dat in de uitzending wordt voorgelezen, maar ook bijpassende kleurplaten en andere ideeën om, met de Bijbeltekst en het kinderverhaal aan de slag te gaan. Buitengewoon boeiend!

De samenzangliederen van de uitzendingen zijn doorgaans eerder uitgezonden opnamen van  samen zingende kerkgangers. Opnamen die op Intemet te vinden zijn, met name bij de EO en haar programma Nederland Zingt. Of het zijn registraties van liederen die al eerder eens in de Brugkerk gezongen werden.

Onze eigen organisten nemen de meeste solopartijen voor hun rekening, vooral aan het begin van de dienst, na de overdenking en aan het einde van de dienst, en soms ook in de gebeden, of als de voorganger er voor kiest (de opname van) een samenzanglied te vervangen door live orgelspel.

Collecten

In de uitzenddiensten op de zondagochtend, wordt u ook altijd uitgenodigd om mee te doen met de collecte. Dat kan door de app Givt te downloaden en te gebruiken, of door een bedrag over te maken op rek.nr.
NL 93 RABO 03 12 8704 26 van de kerkrentmeesters
of rek.nr
NL 56 RABO 0127 8966 51 van de diaconie.
Er wordt om de beurt gecollecteerd voor de diaconie of de kerk, op zondag 5-7, 19-7 en 2-8 voor de diaconie. op zondag 12-7 en 26-7 voor de kerk. Alvast dank voor de bijdragen.