Korte overdenkingen

Iedere avond worden er bij toerbeurt korte overdenkingen gehouden die worden uitgezonden vanuit de Brugkerk. Hierbij zij betrokken de Ichtuskerk, de Lichtbron, de Heilig Hart Kerk en de Brugkerk. Rechtsonder op de website kunt u vinden wie er aan de beurt is. (Het kan zijn dat men onderling geruild heeft en men afwijkt van de genoemde volgorde).