Bij de diensten t/m eerste Paasdag

 In de komende weken zijn wij aangewezen op de digitale vormen van “vier-momenten” die wij zelf uitzenden, elke avond om 19.15 uur vanuit de Brugkerk, of die op de televisie te zien zijn. Voor het eerst sinds mensenheugenis moeten wij ook voor wat betreft de diensten van Palmpasen (zondag 5 april), in de Stille Week en van 1e Paasdag, verwijzen naar de meditatieve vieringen die wij in bescheiden vorm zelf
’s avonds uitzenden. Wij nodigen iedereen uit om thuis met behulp van de laptop of computer naar deze viermomenten te komen kijken en luisteren.

Wat dit kijken en luisteren betreft, eigenlijk: wat het vergroten van de beleving van deze vieringen betreft, raden wij u het volgende aan om te doen: U kunt zich thuis, op afstand, meer met de vieringen verbonden voelen door bij u thuis een kaars aan te steken, door voorbeden aan te dragen (geef die door aan ds. G. Naber) en door telefonisch of via het sturen van een bemoedigingskaart of een (kinder)tekening op een veilige manier het contact en de band met de anderen te blijven onderhouden.

Op Witte Donderdag vieren wij op afstand ook de Maaltijd des Heren met elkaar. Wilt u deze digitale viering volop meebeleven, leg dan van te voren brood en wijn bij u thuis klaar. Het gezamenlijke, gelijktijdige breken van brood en drinken uit de beker in de afzonderlijke huizen van ons allemaal, willen we tot een symbool van de verbondenheid met elkaar en met God laten worden.

Op Goede Vrijdag beleven wij de stadia van het lijden van Christus één voor één na, door ze in de uitzending op onze eigen situatie te betrekken.

Op Stille Zaterdag trekken wij in de uitzending van donker naar licht.

Mogen wij u vragen op le  Paasdag vlak voor de uitzending elkaar gele narcissen op te spelden of deze narcissen (of gewoon een mooie bloemschikking) bij het beeldscherm te plaatsen?

Alle uitzendingen, ook die van de Stille Week en Pasen, worden ’s avonds om 19. 15 uur uitgezonden. Het spreekt vanzelf dat de uitzendingen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en 1e Paasdag iets langer dan het  ‘kwartiertje’ zullen duren.