ELKE AVOND ‘MEDITATIEF KWARTIERTJE’ en meer Belangrijk Corona nieuws!

Vanaf maandag 23 maart zendt de Brugkerk ELKE AVOND OM 19.15 UUR een kwartier lang live een kleine viering uit waarin een Bijbellezing en korte meditatie van ds. G. Naber centraal staan.
Dit ‘meditatief kwartiertje’ kan worden gevolgd op de website Brugkerk-Lemelerveld.nl via de link “Kerkdienstgemist.nl” die u links onderaan  in de rubriek “Snel naar…” kunt vinden. De Brugkerk zelf blijft op dat moment gesloten

BELANGRIJK BERICHT i.v.m. CORONAVIRUS  Door het coronavirus en al de aangescherpte maatregelen die daarmee verband houden, ziet ook de Brugkerk zich gedwongen haar kerkenwerk in aangepaste vorm voort te zetten. De Brugkerk als gebouw is tot nader inzicht, in ieder geval tot en met 6 april gesloten. Hiermee komen tal van activiteiten, vergaderingen e.d. te vervallen. Wij hopen hiermee te voorkomen dat samenkomsten binnen onze gemeente zouden kunnen leiden tot de verspreiding van het virus.

GEEN EIGEN VIERINGEN OP ZONDAGOCHTEND  Alle reguliere kerkdiensten van de Brugkerk zijn op dit moment afgelast. Wij nodigen iedereen uit de korte viering die onze landelijke Protestantse Kerk tegenwoordig elke zondag om 9:20 uur op de televisie op NPO2 laat uitzenden, te volgen. Ook TV Oost en TV Flevoland bieden om 10:00 uur uitzendingen van kerkdiensten in aangepaste vorm aan. Wij bevelen deze kerkdiensten van harte aan. ’s Avonds zenden wij als Brugkerk, ook op zondag, ons eigen ‘meditatief kwartiertje’ uit (zie hierboven).

PASTORAAT  Omzien naar elkaar, en vooral naar kwetsbare mensen, dat is waar het bij het pastoraat om gaat. Omzien naar elkaar is een belangrijke taak. Een taak van iedereen! Maar in onze gemeente wordt er ook veel aan gedaan door de ouderlingen, diakenen, pastorale medewerkers en de predikant. Helaas zorgt het coronavirus er voor dat wij ook op dit gebied het een en ander moeten aanpassen:

  • Bezoeken worden niet meer onaangekondigd en spontaan uitgevoerd. Ze worden eerst telefonisch met u afgestemd.
  • Het bezoekwerk vindt zoveel mogelijk via de telefoon plaats.
  • Wilt u graag bezoek van uw predikant omdat u ziek bent geworden of omdat er andere bijzondere omstandigheden zijn, dan kunt u altijd contact met hem opnemen. Ds. Georg Naber is te bereiken onder het nummer 0572-371281 of 06-10868723.

Het is allemaal niet niets! Daar waar we als gemeente elkaar willen ontmoeten, gesprekken voeren, elkaar opzoeken… moeten we nu wegen zoeken om op afstand met elkaar mee te leven en met elkaar verbonden te blijven. We zijn gezegend met enorm veel digitale middelen om dat mogelijk te maken. Maar boven alles uit weten we ons geborgen in het vaste vertrouwen dat onze hulp zal zijn in de naam van de Eeuwige die hemel en aarde geschapen heeft. Dit kan nooit een excuus zijn om minder zorgvuldig om te springen met onze eigen gezondheid of die van anderen om ons heen. We denken in onze gebeden speciaal aan mensen die ziek zijn en aan mensen die bang zijn of zich eenzaam voelen. En wij denken zeker aan alle medewerkers in de zorg of andere cruciale beroepen, op wie in deze tijd een bijzonder zwaar beroep wordt gedaan.

Met een hartelijke groet, de kerkenraad