Update: Brugkerk blijft gesloten tot en met 6 april

Vandaag is door het moderamen besloten om, uit voorzorg, de Brugkerk tot en met 6 april gesloten te houden in verband met het Coronavirus. Hiermee komen alle diensten, activiteiten, vergaderingen e.d. te vervallen. Wij hopen hiermee te voorkomen dat samenkomsten binnen onze gemeente zouden kunnen leiden tot de verspreiding van het virus. De berichtgeving omtrent het Coronavirus zal nauwlettend worden gevolgd door het moderamen zodat zo snel mogelijk besluiten kunnen worden genomen voor de periode hierna.

Voor vragen kunt u contact opnemen de scriba Gerda van Beesten