Vanaf nu Digitaal Collecteren mogelijk

Vanaf 1 maart is het mogelijk te betalen met GivT. Voor meer info kijk op de pagina GivT van de kerkrentmeesters. Of klik hier.