Opbrengst Actie Kerkbalans 2020

Bericht  van de ouderling-kerkrentmeesters.
De Actie Kerkbalans heeft dit jaar 73.000 Euro opgebracht. Dit is helaas wel minder dan vorig jaar. We bedanken iedereen die iets heeft toegezegd en we bedanken ook (nogmaals) de contactpersonen voor hun hulp bij het rondbrengen en ophalen van de enveloppen. We hopen ook in de toekomst weer een beroep op u en op jullie te mogen doen.