Digitaal collecteren

Vanaf 1 maart bieden we de mogelijkheid om naast contant geld of collectebonnen, om te betalen via je telefoon.  Dit gebeurt met Givt. Want Givt biedt dé oplossing voor geven aan de collecte zonder contant geld.  Contant geld verdwijnt steeds meer uit het straatbeeld, digitaal collecteren met Givt biedt daarvoor de oplossing.  Veel mensen hebben niet voldoende contant geld op zak maar dragen vaak wel een smartphone bij zich.  Collecteren met Givt is een aanvullende manier van collecteren,de huidige manieren van collecteren blijven in stand. Voor meer informatie kijk in het snelmenu of onder kerkrentmeesters.