Bijbelgesprekskring start 30 januari

Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen binnen en kunnen we van start gaan op donderdagavond 30 januari om 20.00 uur in de Brugkerk.  Mijn voorstel is om telkens samen naar de lezing te kijken die de betreffende donderdag op het leesrooster van de Kloostergemeenschap van Taize (Fr.) staat en aandacht in hun diensten krijgt. Als manier van kijken naar de teksten zouden we kunnen kiezen voor de ‘lectio divina’, de manier waarop monniken in de kloosters gewend zijn om met bijbelteksten om te gaan, niet alleen met hun verstand, maar ook met hun hart. Aanmeldingen zijn van harte welkom op het adres van de pastorie, Kroonplein 3, 8151 AZ Lemelerveld, via de mail gnaber.vdm@gmail. com  of telefonisch via het nummer 06.10.76.87.23   ds. Georg Naber.