Kerkenraad compleet

Enkele jaren terug hebben we de organisatie en indeling van onze kerkenraad anders aangepakt. Toch is het ieder jaar weer spannend of we alle plekken ingevuld krijgen. De eerste zondag van het nieuwe jaar, 5 januari, is een dag van (her)bevestiging en afscheid. We zijn blij en dankbaar dat deze mensen zich weer voor de kerk willen inzetten en ingezet hebben. Op deze manier zijn de diaconie en de kerkrentmeesters weer compleet en kunnen zij hun werk met volle energie voortzetten.