Collecte Jeugdwerk Brugkerk

Maandag 25 november starten wij met de jaarlijkse collecte voor het jeugdwerk van onze kerk. De opbrengst van deze collecte komt helemaal ten goede aan het jeugdwerk. Ook dit jaar komen wij samen met de jeugd bij u voor een vrijwillige bijdrage. Wat kunnen wij organiseren met uw bijdrage??? Niet alleen de presentjes die tijdens het kinderkerstfeest worden uitgedeeld. Ook al het spel- en knutselmateriaal, de verschillende projecten zoals adventsproject, de overstapdienst, de paaswandelwake, Nacht zonder dak maar ook alle andere activiteiten door de groepen;  oppasdienst, kindernevendienst, WeekPreekCake, WeekPreekBrunch jeugdkerk, kerk op schoot, Kinderleerhuis, Rakkers, en Doepra worden gefinancierd door uw bijdrage. Bent u niet thuis deze middag/ avond? Geen probleem!  Wij proberen u in deze week te treffen, maar u kunt natuurlijk ook uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL78 RABO 0127 8152 60 tnv Protestantse Gemeente Lemelerveld o.v.v. collecte jeugd 2019                                                                             

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!     Jeugdwerk Brugkerk