Kerkrentmeesters zijn moeilijk te vinden

Kerkrentmeesters zijn moeilijk te vinden
Wij zijn op zoek naar mensen die de kerkrentmeesters willen versterken. Het blijkt echter dat veel mensen afhaken omdat ze het te moeilijk of te verantwoordelijk werk vinden.
Daarom een korte toelichting:
U hoeft helemaal geen accountant of boekhouder te zijn. Gewoon je verstand gebruiken. Overleggen met de anderen en niet te vergeten wij laten ons ondersteunen door de KKA. (een kerkelijke organisatie die o.a. de boekhouding grotendeels verzorgd.) We zoeken met name een secretaris, iemand die de  agenda maakt in overleg met de anderen en die notuleert en een meer algemeen lid die meedenkt en beslist in het belang van onze Brugkerk.
Wij vergaderen 1 keer in de maand  en die vergadering is over het algemeen kort en ter zake.

Wij onderhouden o.a. contact met de predikant, de kosters, de organisten, het beamteam en mensen van administratie en kerkblad. In zaken als onderhoud worden wij geadviseerd door mensen die daar weer verstand van hebben. Verder behandelen we vragen over financiële bijdrage aan projecten van de diverse werkgroepen. Daarnaast zorgen we met anderen voor het opzetten en afbreken van de kerstboom. U ziet een zeer gevarieerd aanbod waar wij mee te maken hebben en waar we in het belang van onze kerk graag voortgang aan willen geven.