Tot het einde toe leven

Rond het levenseinde heersen veel vragen. Het valt niet mee om die vragen onder ogen te zien en/of er met naasten over te spreken, maar belangrijk is dat wel. Hoe kijken we aan tegen goede zorg als het einde nadert? Hoe gaan we om met vragen rond euthanasie? Wat kan palliatieve zorg ons bieden? Wat doet het met ons dat er wordt gesproken over “voltooid leven”? Hoe gaan we daar als gelovige mensen mee om? Een avond met uitleg over deze zaken én ruimte voor vragen en gesprek.

 Datum en tijd: Woensdag 27 november, 19.30 uur, in ‘De Brugkerk’

Onze kerkelijk werker  Joke van Beveren en Ds. Elly Veldman-Potters, ouderen pastor in Assen verzorgen deze avond.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij joke-vanbeveren@ziggo.nl of bellen 0592-788603