Nieuwe predikant Brugkerk geïnstalleerd!


Zondagochtend werd ds. Georg Naber door de vorig jaar naar Wierden vertrokken oud-predikant Kees Benard verbonden aan de Protestantse Gemeente Lemelerveld. (zie voor foto’s Sukerbiet)

Samen met massaal toegestroomde gasten uit zijn eerdere gemeenten Neede, Sliedrecht en meest recent Ruïnen, en onder toeziend oog van afgevaardigden van de andere kerken in Lemele en Lemelerveld alsook onze burgemeester Erica van Lente, werd het een sfeervolle bijeenkomst.

Kees overhandigde Georg een duimstok, niet om hem de maat te nemen, maar om nu hij het stokje overneemt, maatwerk te kunnen leveren.

Voor zijn eerste preek liet dominee Naber zich graag inspireren door Abraham, die er voor koos om een stem in z’n hart te volgen, die hem naar nieuwe bestemmingen bracht. Daar waar keuzes voor ongebaande wegen worden gemaakt, kunnen soms bloemen van onvermoede kleur uit de knop groeien.

Aansluitend aan de viering die werd opgeluisterd door het koor Voices o.l.v. Mieke Bruins, werd de beroepingscommissie door voorzitter Dick van Leusen met een bloemetje bedankt voor haar werkzaamheden. In een kort verslag van deze commissie bracht voorzitter Margriet Beck naar voren, dat de sollicitatie van Georg op de valreep binnen kwam, maar direct zoveel indruk maakte dat deze op poleposition terecht kwam. Voor Georg was de beslissing snel gemaakt toen hem ter ore kwam dat er twee keer per week een visboer op het Kroonplein staat. Enerzijds omdat hij een visje niet versmaadt, maar vooral omdat hij bovenal een dorpspastor wil zijn en daarom graag contact maakt met alle mensen in het dorp.

Margriet bood hem en z’n vriendin Annemarie een bidon aan die symbool stond voor een compleet gevulde sporttas, die dan weer refereert aan de sportschool waar ze elkaar ontdekten, maar ook aan de noodzaak conditioneel in vorm te blijven.

Jenneke Doesburg voorzag hem namens de plaatselijke Raad van Kerken, vanuit de kerkelijke promotie winkel, van een toepasselijk met Bijbelse teksten overladen flacon met welriekend doucheschuim. De overhandiging van een symbolische sleutel van de kerkelijke gebouwen en een door Harm Meijer geschilderd drieluik mét inspirerende woorden en wensen van kerkgangers en een toepasselijk lied vormden de afsluiting van een warm welkom aan de nieuwe predikant van de Brugkerk. Een pastor waar ook het hele dorp nog veel van kan verwachten.