Brugkerk en ds. Georg Naber


In de dienst van zondag 3 november zal ds. Georg Naber worden verbonden aan onze gemeente. Voorganger in deze dienst is ds. Kees Benard.
De dienst begint om 10.00 uur en vanaf 9.15 uur is er gelegenheid om vooraf koffie te drinken. Aan de dienst zal medewerking worden verleend door het koor Voices. Na de dienst is er gelegenheid om Georg en zijn partner Annemarie te feliciteren onder het genot van een drankje. Wilt u een woordje willen richten aan Georg, dan kunt u zich voor 28 oktober melden bij onze scriba Gerda van Beesten.