Beroeping predikant


Op een extra ingelaste kerkenraadsvergadering op dinsdag 16 juli heeft de beroepingscommissie verslag gedaan van hun beroepingswerk en hebben zij Georg Naber, predikant te Ruinen, voorgedragen als de te beroepen predikant.

Na de kennismaking met Georg Naber, tijdens die vergadering, heeft de kerkenraad unaniem besloten om het beroep uit te brengen. Op zondag 21 juli heeft de kerkenraad het voorgenomen beroep op Georg Naber afgekondigd tijdens de kerkdienst. In de daaropvolgende 5 dagen van bezwaar tegen de procedure zijn er geen bezwaren binnengekomen.

Gerda van Beesten en Arjan Grootemarsink hebben dan ook namens de kerkenraad op vrijdag 26 juli de beroepingsbrief overhandigd aan Georg Naber. Hij heeft nu nog drie weken bedenktijd waarin hij definitief kenbaar moet maken of hij het beroep aanneemt.

De kerkenraad wacht in spanning af en zal u zo spoedig mogelijk weer berichten.

Namens de kerkenraad,
Dick van Leusen