Bericht van beroepingscommissie

Op woensdag 24 april is de beroepingscommissie voor de eerste keer bij elkaar geweest. Onder leiding van Ds Coby de Haan hebben wij een eerste start kunnen maken. Die avond zouden we opgegeven worden voor een speeddate in Utrecht, waar op een snelle manier, echt van deze tijd, contact gelegd kan worden met een te beroepen dominee. Helaas was de bijeenkomst vol en konden wij niet deelnemen.
Dat betekende dat de vacature geplaats kon worden. Naast het plaatsen van de vacature heeft de voorzitter van de beroepingscommissie via de PKN gevraagd om de mobiliteitslijst. Op deze lijst staan namen van predikanten genoemd, die benaderd kunnen worden. Ook vanuit de gemeente konden er voordrachten gedaan worden, met motivatie en ondertekening. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Margriet Beck heeft veel mensen die op de mobiliteitslijst stonden gebeld en gevraagd of er interesse was. Ook via een proponent Breemse naar namen gevraagd. Hier 2 namen van doorgekregen. Het contact werd gelegd, maar beiden hadden om verschillende redenen geen interesse.
Wederom een lijst gevraagd via de Voorzitter van de Beroepingscommissie van de PKN. Hierop stonden 11 namen. Allen benaderd en ook daar geen animo om te solliciteren naar de predikantsplek in Lemelerveld.

Inmiddels waren er 5 reacties geweest op de vacature op de sluitingsdatum van 17 mei.
In ons eerste overleg hadden we afgesproken dat we unaniem eens moesten zijn over de kandidaat om verdere stappen te ondernemen.
Op woensdag 22 mei zijn we weer bij elkaar geweest. Hier kwam heel duidelijk naar voren dat er 1 sollicitant was, waar we unaniem over eens waren dat dat de kandidaat was om verder mee te gaan. De beroepingscommissie heeft in 2 groepen bij de predikant geluisterd en beide groepen hebben nadien een gesprek gehad. Hier zijn alle punten vanuit de profielschets aan de orde geweest. Woensdag 5 juni zijn we weer bij elkaar geweest en alle leden van de beroepingscommissie waren het er over eens dat dit de predikant is, die we in de Brugkerk nodig hebben. Een predikant die past binnen Lemelerveld.
De Kerkenraad heeft een extra vergadering ingelast om ons, als beroepingscommissie de naam voor te dragen van de predikant. Na het verhaal van de procedure, zoals hierboven beschreven heeft de predikant zich ook voorgesteld.

Wij mogen dan ook met veel vreugde vertellen dat de kerkenraad ons voorstel ook unaniem heeft aangenomen. De kerkenraad, zal de naam van de te benoemen predikant bekend maken. Zondag 21 juli is de naam afgeroepen in de kerk. De gemeente heeft tot vrijdag 26 juli de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de procedure zoals deze ten uitvoer is gebracht. Er kan geen bezwaar gemaakt worden tegen de te benoemen predikant.
Wanneer er geen bezwaren zijn, zullen Gerda van Beesten en Arjan Grootemarsink de beroepingsbrief vrijdag 26 juli aan de predikant overhandigen.

Een hartelijke groet van de beroepingscommissie,
Abida, Arjan, Izaak, Gerda, Harm, Margriet en Heidi