Gemeenteavond Kerk en Toekomst

Op 23 mei bent u allemaal van harte welkom op de gemeenteavond, die in het teken zal staan van de rapportage van de werkgroep ‘Kerk en Toekomst’. Deze werkgroep kreeg als opdracht: ontwikkel een visie op het financiële vlak van het kerkzijn en het gebouw, waarbij wordt gekeken naar wat de wensen zijn en of het financieel haalbaar is.

De werkgroep heeft het afgelopen jaar zowel voor als achter de schermen heel wat mogelijkheden onderzocht:
-wensen uit de gemeente opgehaald
-gesprekken gevoerd met de kerkenraad en verschillende geledingen  en een aantal sleutelfiguren uit de gemeente
-gesprekken gevoerd met betrokken buitenstanders, om zicht te krijgen op een mogelijk breder gebruik van het gebouw
-gesprekken gevoerd met een aantal specialisten, zoals een architect en een expert op gebied van duurzaamheid
-de financiële consequenties bekeken

Uit al die gesprekken is een aantal mogelijke toekomstscenario’s samengesteld. Die wil de werkgroep de gemeente op die avond graag voorleggen. Wat zou er mogelijk zijn op basis van het vooronderzoek en wat betekent dat voor de gemeente? Na alle informatie is er ook ruimte voor vragen. Daarna krijgt u de mogelijkheid aan te geven wat volgens u de meest kansrijke en gewenste mogelijkheden zijn. De kerkenraad zal uw mening meenemen naar de volgende vergadering en besluiten op welk scenario zal worden voorgebouwd.

De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.