40 dagentijd in de Brugkerk: Een ‘Nieuw Begin’

Dit jaar gaan we ook weer activiteiten organiseren om deze 40-dagen tijd inhoud te geven. Stil staan en dingen achter ons laten.

Het onderwerp voor de 40-dagentijd is ‘Nieuw begin’. We sluiten hierbij aan bij het collecterooster van Kerk in Actie. Elke week krijgt een kleur van de regenboog, waar de maaltijden en dienst gaan proberen aan te sluiten.

In de 40 dagen periode gaan we:

  • Stiltewandelingen lopen namelijk op zaterdag 6 april en 20 april stille zaterdag. Start om 9 uur.
  • Meditatiemomenten op maandag 11 maart en 1 april. Om 19.30 in de Brugkerk
  • Symbolisch bloemschikken, datum volgt.

Ook gaan we iets nieuws doen. De kindernevendienst hebben een eigen kerkbalans gehad en met klusjes geld verzameld. Deze willen ze graag inzetten voor een paasbingo waarbij jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Bewaar deze datum woensdag 27 maart!

Ook wordt u weer in de gelegenheid gesteld om

  • Een 40 dagen kalender te kopen
  • Een paaskaars te bestellen
  • En paasgroetkaarten te signeren.

 

De eerst week is paars en start op woensdag 6 maart. In de heilig Hart kerk is er een aswoensdag dienst om 19.00. Op donderdag een vastenmaaltijd en op zondag beginnen we de kerkdienst met het verhaal van Jezus in de woestijn.

Met vriendelijk groet,   Werkgroep 40 dagentijd Brugkerk, Gery, Anneke, Mieke, Joke en Herma.