Kerkbalans 2019 vervolg

Voor 29 januari halen de vrijwilligers de enveloppen weer voor kerkbalans.

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’.

Wij hopen van harte dat u ook dit jaar weer de kerkbalans van de Brugkerk in Lemelerveld steunt. Velen doen dit al door hun betrokkenheid in de werkgroepen enz.  Dankzij u is onze kerk een plek van betekenis voor Lemelerveld. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen. Met uw financiële bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mede mogelijk. Doet u weer mee?

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u. Dankzij deze steun hebben we in het afgelopen jaar samen veel tot stand kunnen brengen. Ook dit jaar zijn we weer veel van plan. Op de grens van oud naar nieuw hebben we een nieuwe gaskachel á € 9.500,= moeten plaatsen, de oude was aan z’n eind. Verder moet er dit jaar veel aan onderhoud worden uitgegeven, zoals het opnieuw sausen van de pastorie en kerk, zowel de binnen als de buiten zijde. Zo’n 3000 m2 kost aan materiaal al een vermogen ongeveer € 45.000,= Gelukkig hebben we leden die het werk voor hun rekening nemen en er dus geen arbeidsloon over heen komt, waarvoor onze hartelijke dank. Maar toch geeft dit een behoorlijke last op de begroting voor 2019.

Via onze website http://www.brugkerk-lemelerveld.nl/cms/ houden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws.

Omdat u bij De Brugkerk betrokken bent, durven wij u de volgende vraag te stellen. Wilt u overwegen om ook voor 2019 uw bijdrage te leveren? Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan! Vul het toezeggingsformulier vandaag nog in. Voor 29 januari worden de enveloppen weer opgehaald.

Dankzij uw gift blijft de Brugkerk een plek van beleving en verbinding.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
De kerkrentmeesters van de Brugkerk.