Betrokken gemeente


Op de gemeenteavond van 26 november kwamen een groot aantal mensen af, bij elkaar zo’n 60. De avond werd mede ondersteund door onze consulent Coby de Haan die betrokken is bij onze gemeente bij de zoektocht naar een nieuwe predikant. Na een kort verslag waarin de belangrijkste zaken van het afgelopen jaar werden toegelicht door
de voorzitter Dick van Leusen, was het de beurt aan Joke van Beveren om zich voor te stellen als tijdelijk kerkelijk werker. Zij zal een structureel vast aanspreekpunt zijn in het komende jaar en zij zal ook diverse keren voorgaan in de diensten.
Na de pauze konden de aanwezigen zich uitspreken over de diverse zaken die in de profielschets werden voorgesteld. Dit leverde geanimeerde gesprekken op in de diverse kleine groepjes en gaf de kerkenraad weer voldoende informatie om de profielschets verder af te maken in de komende tijd.