Gemeenteavond 26 november


We beginnen om 20.00 uur. Vooraf is er gelegenheid  voor koffie en thee. Naast een korte terugblik op het afgelopen jaar kunt u kennis maken met onze tijdelijk kerkelijk werker die ons gaat ondersteunen in de vacante periode. Na de pauze is uw inbreng gewenst bij  het samenstellen van de profielschets voor de te beroepen predikant. Hierbij is ruimte voor uw persoonlijke mening en zullen we in kleine groepjes werken. Onze consulent Coby de Haan is ook betrokken bij deze avond. Dit is de avond om uw mening te geven. Dus u bent van harte uitgenodigd.