Om vrolijk van te worden

Dit voorjaar zijn wij benaderd om de jaarlijkse collecte van het werelddiaconaat te verzorgen. We hebben geprobeerd om een project te kiezen met een wat andere insteek dan andere jaren. Heel graag zouden wij de wereldkinderen binnen Nederland een hart onder de riem willen steken en een stukje vrolijkheid willen geven. Vandaar onze keuze op dit project.

De Nationale Stichting ter bevordering van de Vrolijkheid  organiseert voor alle kinderen in alle Asielzoekerscentra in Nederland creatieve activiteiten.  Dans , theater, muziek en beeldende kunst geeft kinderen een fijne, vrolijke middag en ook ontwikkelen zij het zelfvertrouwen en talent van de kinderen. Elk AZC wordt wekelijks bezocht.

De enveloppe met het antwoordstrookje is al bij u bezorgd en weer opgehaald door de contactpersonen van de Brugkerk.  Wij willen alle gulle gevers danken voor hun bijdrage.   De opbrengst van de collecte: € 3.201,50

Mocht u de enveloppe gemist hebben, mag u natuurlijk nog uw bijdrage storten op: NL56 RABO 0127 8966 51 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lemelerveld

Met vriendelijke groet, Namens de diaconie, Marco en Heidi Eghuizen