Hulp gezocht!


Vind u het ook belangrijk dat kinderen tijdens de kerkdienst meekrijgen welke verhalen er in de bijbel staan? Welke boodschap we er uit kunnen halen en hoe we als mensen met elkaar om kunnen gaan? Wij als kindernevendienst ook! We zijn blij dat we als Brugkerk deze nevendienst kunnen houden op de zondagen. Helaas merken we dat het aantal vrijwilligers sterk terug loopt en dat er weinig nieuwe aanwas is. We zijn daarom dringend op zoek naar mensen die ons kunnen ondersteunen tijdens de kindernevendiensten. Dit kan op verschillende manieren: Bijvoorbeeld door net als de vaste kern van leiding eens in de +/- 5 weken een dienst voor te bereiden aan de hand van het blad ‘Kind op Zondag’. Hierin staat precies wat je kunt doen en bespreken. We vergaderen 6x per jaar en hebben een gezellig uitje 1x per jaar. Het is natuurlijk ook al heel fijn als er mensen zijn die ons gewoon af en toe willen ondersteunen op de zondag. Bijvoorbeeld eens in de 6 weken naast een ervaren leiding staan. Geen voorbereiding, gewoon een helpende hand zijn. Of misschien heeft u zelf een idee over wat u wilt doen?

Momenteel zijn wij met 6 mensen. Dit is te weinig om vol enthousiasme alle zondagen aanbod voor te bereiden voor de leeftijdsgroepen groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. We zullen nu dus vaak als 1 groep samen gaan, wat natuurlijk niet de wens is. Daarnaast is er besloten om een Zomerstop in te lassen. Deze stop is van 29 juli t/m 26 augustus. Graag vernemen we van u op welke manier u ons wilt helpen! Dit kan via e-mail kindernevendienst@brugkerk-lemelerveld.nl of gewoon op de zondag bij de leiding van de kindernevendienst. Hartelijke groeten, Stephanie, Linet, Ilse, Ingrid, Leonie en Frances.