Nieuwe wet op de Privacy


Vanaf heden zult u zaken op de website anders aantreffen dan voorheen. Soms zijn zaken zelfs verwijderd. Deze wijzigingen hebben wij doorgevoerd binnen de website in het kader van het privacybeleid, dat op 25 mei in werking treedt. Deze wijzigingen weerspiegelen de striktere transparantie-eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (bekend als de AVG).  Dit betekent dat er zaken anders worden ingericht en soms zelfs niet meer zijn toegestaan.

Hoe zit het met de website van de kerk?

De website van de kerk is een uitgelezen kans om iedereen te informeren over de gemeente. Echter, alle informatie die op de website staat is openbaar. We dienen daarom goed op de privacy te letten en ervoor te zorgen dat namen van mensen die geen functie hebben in de kerk niet op de website staan. We gebruiken zoveel mogelijk e-mailadressen die gebonden zijn aan een functie (bijvoorbeeld  scriba@brugkerk-lemelerveld.nl)  in plaats van persoonlijke e-mailadressen.

Foto’s is een hoofdstuk apart: zodra personen herkenbaar in beeld zijn worden zij beschermd door de privacy-wetgeving. Daarom zullen we geen foto’s plaatsen van mensen die geen toestemming hebben gegeven.  Foto’s waar mensen niet herkenbaar in beeld zijn (bijvoorbeeld op de rug) mogen wel.

U zult dus misschien zaken missen die er voorheen wel opstonden. Dat heeft dan te maken met de nieuwe wetgeving.