Veertigdagen kalender


In de Brugkerk kunt u de veertigdagen kalender weer kopen. Voor € 3,–  mag u een kalender meenemen. Mocht de kalender op zijn, zet dan uw naam en telefoonnummer op de lijst, dan bestellen we bij.

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. De veertigdagentijd loopt in 2018 van Aswoensdag (14 februari) tot aan de Paasnacht (zaterdag 31 maart). Op zondag 1 april is het Pasen. Net als vorig jaar willen wij in de Brugkerk meer aandacht schenken aan de 40 dagen tijd door gelegenheid te geven voor bezinning en inkeer.