Boekbespreking: wijziging datum


Het boek ‘Een ongewoon gesprek met God’ heeft op veel mensen indruk gemaakt. In dit boek vertelt Neale Donald Walsch dat hij rechtstreekse gesprekken met God heeft gehad. De gesprekken gaan over de mens, over goed en kwaad, over werk, over liefde, over de zin van het leven. De reacties op dit boek zijn divers: voor sommige mensen heeft het hun leven veranderd, anderen weten niet wat ze er mee aan moeten en weer anderen hebben vooral vragen. We gaan er met elkaar over praten op donderdag 1 februari Aanvang 20.00 uur.

Het is niet nodig dat u het hele boek heeft gelezen, hoofdstuk 1 en 2 zijn (vooralsnog) voldoende. Als we er in één keer niet over uitgepraat raken, spreken we een vervolgavond af.