Kerkbalans


De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. In de periode vanaf 16 januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Voor de actie kerkbalans nodigen we de contactpersonen uit op dinsdag  16 januari om  19.00 uur in de Brugkerk. Met de nodige uitleg en inspiratie kunt u na deze avond weer op pad met de enveloppen van kerkbalans . Wij zijn enorm dankbaar voor uw geweldige inzet, ieder jaar weer. Want ook daarin laten wij met elkaar zien hoe je kerk kunt zijn in deze tijd. Op 6 februari dienen de enveloppen weer ingeleverd te worden.